O Školních novinách

Cílem časopisu je spojit školy všech úrovní v České republice v jediném informačním prostranství Školní noviny, které je nově hlavním prostorem pro prezentaci škol. Časopis vytváří platformu k diskusi široké veřejnosti o současných problémech českého školství. Časopis je otevřen různým názorům, přístupům a návrhům metod, o nichž se v dnešní škole diskutuje; je místem pro vyjádření myšlenek školáků, názorů rodičů a učitelů v České republice.

Evidenční číslo tisku: MK ČR E 22362
Periodicita: 4x za rok
Náklad: 2000-2500 ks
Rozsah: 28-32 stran, formát A4, 210×297 mm
Tisk: barevnost 4/4 CMYK, křída 130 g, V1
Distribuce: předplatné, zdarma

V časopise Školní noviny se objevují tyto rubriky:
– Oficiálně / aktuálně (upozorňujeme na problémy školství, hledáme řešení)
– Naše novinky (aktuální informace ze světa školství)
– Interview (rozhovory se zajímavými lidmi)
– Host (diskuze s odborníky i s veřejností na aktuální témata)
– První dojem (všechno, co člověk zkusí udělat poprvé)
– Životní styl (rozebíráme život studentů, články týkající se mezilidských vztahů)
– Zkušenost (užitečné informace o vzdělání)
– Velká přestávka (život moderního studenta)
– Otázka a odpověď (poradna, která bude s radostí řešit všechny problémy)
– Cestování / turismus
– Hudba
– Sport

Časopis zdarma dostávají:
–  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
–  Magistrát hlavního města Prahy (odbor školství)
–  Česká školní inspekce
–  315 základních škol v Praze
–  201 středních škol v Praze
–  38  vyšších odborných škol v Praze
–  109 vysokých škol v Praze
–  38 jazykových škol v Praze
–  42 vysokoškolských kolejí v Praze
–  16 internátů (domovů mládeže) v Praze
–  18 dětských domovů v Praze
–  všechny čekárny ordinací dorostových a dětských lékařů v Praze
–  knihovny po celé ČR (povinně)

Harmonogram 2017

Číslo vydání Vychází
1 (5) – leden-březen 23.03.2017
2 (6) – duben-červen 23.05.2017
3 (7) – červenec-záři 23.08.2017
4 (8) – říjen-prosinec 23.11.2017