Sport Životní styl

Cheerleading jako životní postoj

Spousta lidí si pod slovem cheerleading představí “tleskání s pom-pomy v ruce”, avšak netuší, že pod pojmem “sportovní cheerleading” se skrývá velmi rozmanitý, originální, energický a fyzicky náročný sport, stávající se z několika různých činností. Patří sem akrobacie, stunty, skoky, tanec, lidské pyramidy, výhozy a pokřik.

Cheerleading (neboli roztleskávání) se objevil poprvé na konci 19. století v podobě organizovaného povzbuzování na fotbalových utkáních v americkém Princetonu. Tehdy byl vytvořen pokřik, kterým se muži snažili vést diváky k podpoře svého týmu. Ženy zpočátku nebyly v cheerleadingu vítané a začaly do něj pronikat až na po 2. světové válce.

V České republice se začala psát historie cheerleadingu na počátku devadesátých let, především jako součást týmů amerického fotbalu, kterým pomáhala vytvářet atmosféru na zápasech. V současné době u nás působí několik desítek týmů. České týmy se zaměřují na tanec nebo výhradně na sportovní cheerleading, tedy na stavění stuntů a pyramid. Některé týmy můžete vidět i na plesech či firemních akcích.

V cheerleadingu rozlišujeme čtyři věkové kategorie: Mini 3-5 let, Peewees 6-11 let, Junior 12-15 let, Senior od 16 let

Jak vlastně jednotlivé prvky vypadají?

Stunty – jsou základní prvky pyramid. Jeden stunt tvoří čtyři až pět osob ve skupině. “TOP” neboli “FLYER” je osoba – obvykle dívka, která je zvedána a vyhazována ostatními členy. “BASE” je každý, kdo není top a tvoří základ skupinky, která zvedá topa. Skupinka je rozložená na dva boční base, jednoho zadního base ( kterému se říká backspotter) a někdy je přidán i přední base. Tento se většinou vynechává. Jednou z možností je dělat tzv. partner stunt, kde jsou zpravidla dvě osoby – jeden muž a jedna žena.

Pro představu uvádíme několik stuntů:

Český národní tým Senior: Liberty (Arabesque)

Cheerleading jako životní postoj IMG 0038

Český národní tým Senior: Basket toos (Kick single)

Cheerleading jako životní postoj IMG 7902

Český národní tým Senior: Partner Stunt (Cupie)

Cheerleading jako životní postoj IMG 8728

Pyramidy vznikají spojením více stuntů dohromady a jejich různým spojením.

Český národní tým Senior: 2-2-1 (Double hitch)

Cheerleading jako životní postoj 108

Skoky v cheerleadingu vznikly převzetím skoků z gymnastiky. Skoků a jejich kombinací existuje mnoho, mezi základní patří tzv. toe-touch, side/front hurdler a pike.

Toe-touch

Cheerleading jako životní postoj Toe Touch 460

Zdroj: http://www.active.com/Assets/Cheerleading/

Akrobacie se do choreografií zahrnuje tzv. standing tumbling a running tumbling, tedy ze stoje či s rozběhem. Jednotlivé prvky jsou dále spojovány se skoky a za sebe do akrobatických řad. Typicky se zařazují hvězdy, rondáty, fliky, salta apod.

Český národní tým Senior

Cheerleading jako životní postoj IMG 0034

Tanec má v cheerleadingu dvě podoby. Jedná se o tzv. cheer dance, který se skládá ze speciálních cheerleadingových pohybů, a pak tanec různých stylů (free style, jazz, kick,..). Pro tanec v cheerleadingu jsou typické tzv. pompomy (pomy), které jsou vyráběny z tenkých plastových proužků různé šířky, barvy a třpytivosti s rukojetí.

Wild cheerleaders

Cheerleading jako životní postoj wild 

Pokřikem povzbuzují cheerleaders sportovce a vyzývají diváky k fandění. Existují dva druhy: krátké pokřiky (chants) a dlouhé pokřiky (cheers). Krátké pokřiky jsou tvořeny zpravidla jedním až třemi verši, které se třikrát opakují.

Český národní tým Senior: Kdo neskáče, není Čech HOP-HOP-HOP

Cheerleading jako životní postoj IMG 7825

Organizace, jež zastřešuje české cheerleaders, je Česká asociace cheerleaders. Tato organizace pro své sportovce každoročně připravuje soutěže, organizuje odborná školení, semináře a kempy. Vrcholnou soutěží je pak Mistrovství ČR v cheerleadingu. České týmy také zaznamenávají spoustu úspěchů na soutěžích v zahraničí, mimo jiné i na Mistrovství Evropy. V roce 2016 Národní tým CNCT Senior reprezentoval ČR na Mistrovství světa v USA v kategorii Senior Coed Elite. Zde vybojoval při své premiéře krásné 8. Místo, mezi evropskými zeměmi se umístil jako druhý.

V cheerleadingu nejde jen o sport. Důležitá je především spolupráce všech zúčastněných, vytváří se vazby mezi jednotlivými sportovci z jednoho či různých týmů. Sportovci se navzájem hlasitě podporují a pomáhají si na soutěžích i při samotných trénincích. Tento týmový duch, tzv. spirit utváří tuto úžasnou atmosféru. Tato spolupráce a týmový duch je směr a životní postoj, kterým se lidé řídí. Pro někoho znamená jeho tým druhou rodinu.

 

Co přesně si pod pojmem cheerleading představit nám vysvětluje Kristýna Doskočilová z Masarykova ústavu vyšších studií (ČVUT, Obor Řízení a ekonomika v průmyslových podnicích):

Cheerleading je především týmová záležitost. Děti se zde učí spolupráci, týmovému nadšení, ale také kolektivní dřině. O tom, že cheerleading poskytuje dětem velmi dobrou fyzickou průpravu, asi není třeba příliš mluvit. Flexibilita a síla je základ. V tomto úžasném sportu najdete prvky gymnastiky, tance, akrobacie, ale hlavně spoustu srandy, kamarádů a zážitků ze soutěží!

 

Ing. Marie Cerhová
Česká asociace cheerleaders

O autorovi

Evžen

Zanechat komentář

*

code