Aktuálně Naše novinky

Autistů ve školních lavicích přibývá, školy volají po asistentech

Mnoho ředitelů škol by ocenilo, kdyby měli k dispozici více asistentů pro pedagogy, kteří pomáhají při více problémovým dětem. Často na ně nemají dost peněz a pokud ano, plat asistentů je tak malý, že se do této profese nikdo nehrne. Přitom neustále přibývá dětí s diagnostikovanými problémy, včetně autistických poruch. Přínosem asistenta učitele je zejména to, že se může věnovat individuálně svému svěřenému žákovi či studentovi, případně několika dětem ve třídě, které mají problém s výukou. Asistent se může věnovat dítěti i během přestávky, pokud dítě nedokáže být ve volném čase samo. Asistent také nebo na doporučení psychologa více spolupracuje s rodinou. Asistenti však ve skutečnosti dělají mnoho i nad rámec svých pracovních povinností. Často se věnují svým svěřeným dětem i mimo školní dobu. Po vyučování je doučují, komunikují s nimi či s rodinou i ve svém volném čase.

Podle odborníků psychologů přibývá dětí s diagnostikovanými poruchami, víceméně příčiny vidí jinde. Takové děti s poruchami vždy byli a v současné době jich přibývá. Zlepšila se diagnostika a okolí si toho více všímá. Dříve to bylo dítě, vice zlobivější, dnes má nálepku ADHD. Tyto děti si však často nesou nějakou nálepku do života. Takto přibývá i dětí s diagnostikovaným autismem, protože se rozšiřují kritéria poruchy. V současné době mají typický obraz autismu čtyři děti z deseti tisíc. Jedná se o plynulé spektrum sociálních odchylek a o otázku, kdy už odchylka překračuje hranice toho, co společnost přijímá jako normální. U autistických dětí je však většinou asistent nutností.

Zdroj: Dana Krejčířová právo

Autistů ve školních lavicích přibývá, školy volají po asistentech Autism

Obrázek: The National Autistic Society

Autisté a vzdělání

U dětí s autismem je inteligence velmi různá. U většiny těchto dětí je přítomna mentální retardace. Avšak např. Aspergrův syndrom je typ poruchy z okruhu autistického spektra, kde tato retardace nesmí být diagnostikována. Tyto děti mají styl myšlení hodně zaměřený na detaily a s ním souvisejí i mimořádné dovednosti (brzy čtou, dobrý pravopis, jde o počítání, paměť, hudbu). Nemají ani tak problém při studiu základní školy, střední školy, někdy jsou i VŠ vzdělaní, ale v dospělosti samostatný život, vztahy, partnerství. Často je problém práce, kde nebývají vytrvalí, práci si nedokážou zorganizovat. Jde o poruchu sociálních dovedností. Způsob, jakým vnímají svět, je pochopitelný jen pro ně. Dostávají se d o rozporu s běžnými, tradičním způsobem myšlení, cítění a chování. Neumějí se změnit a často ani nechtějí. Přesto potřebují pomoc, aby se lépe orientovali ve světě, přizpůsobili se mu a mohli své schopnosti účelně využívat.

Potřebují pomoc, aby se nedostávali do konfliktů s ostatními a aby se alespoň v dospělosti dokázali osamostatnit a navázat přátelské vztahy. Proto je třeba aby rodiče, příbuzní a všichni kolem nich nejdříve pochopili, jak lidé s tímto Aspergerovým syndromem vnímají svět, jinak jim nebudou umět pomoci.

Zdroj: Tony Attwood – Aspergerev syndrom, www.Novinky.cz – Věda a školy

Zpracovala: Bc. Z. Kuchařová

O autorovi

Evžen

Zanechat komentář

*

code